متصل کردن whmcs به داریکت ادمین و سی پنل

  1. ROOT1

    متصل کردن whmcs به داریکت ادمین و سی پنل

    وارد مدیریت whmcs شوید > در قسمت Seting>Servers اطلاعات سرور یا ریسلر خود را وارد کنید ...
بالا