موزیک پلیر حرفه ای در ترمینال لینوکس

  1. ROOT1

    موزیک پلیر حرفه ای در ترمینال لینوکس

    دستور زیر را وارد کنید: mplayer -vo aa اگر انتهای این دستور یه اسپیس بذارید و مسیر فایل مورد نظر رو بدید
بالا