آموزش کار با corn jobs

  1. ROOT1

    آموزش کار با Corn Jobs

    ًُCron job به شما اين امكان را مي دهد كه برخي از كارهاي مديريتي وب سايتتان را بصورت خودكار برنامه ريزي نمائيد تا كارهايي كه با يك دوره زماني معين بايد روي وب سايت شما اجرا شود و شما مي بايست در هر بار اين كار را بصورت دستي انجام...
بالا