آموزش غیر disableکردن فایل php.ini

  1. ROOT1

    آموزش غیر disableکردن فایل php.ini

    برای غیر فعال کردن php.ini اختصاصی در SUPHP مراحل زیر رو باید طی کنید ؛ فایل زیر رو باز کنید : usr/local/apache/conf/includes/pre_main_global.conf و بعد دستورات زیر رو در اون قرار بدین : suPHP_ConfigPath /usr/local/lib/ فایل زیر رو باز کرده : /opt/suphp/etc/suphp.conf حالا عبارت های...
بالا