آموزش netsupport school 10

  1. ROOT1

    آموزش Netsupport School 10

    نت ساپورت اسکول یک نرم افزار قدرتمند برای تدریس در شبکه است. با این برنامه مربیان می توانند کلاس خود را در یک شبکه ی کامپیوتری برپا کرده و از یک کامپیوتر در شبکه برای برقراری ارتباط با دانش آموزان و تدریس استفاده کنند. به کمک این برنامه دانش آموزان به راحتی صفحه نمایش مربّی خود را بدون...
بالا