آموزش نرم افزارهای مدیریت شبکه

  1. ROOT1

    آموزش نرم افزارهای مدیریت شبکه ,آموزش DameWare NT Utilities

    با زدن گزینه Disk Drives از کامپیوتر مقصد می*توانید تعداد پارتیشن*ها، درایوها، فرمت، فضاهای پر و خالی رو میتوان مشاهده کرد. با زدن گزینه Event Log می*توان تمام رخدادهایی که بر روی سیستم مورد نظر رخ داده یا در حال وقوع است را مشاهده کرد. مثلا شما می*توانید بدون اینکه به خود زحمت رفتن تا...
  2. ROOT1

    آموزش نرم افزارهای مدیریت شبکه ,آموزش DameWare NT Utilities

    با زدن گزینه Disk Drives از کامپیوتر مقصد می توانید تعداد پارتیشن ها، درایوها، فرمت، فضاهای پر و خالی رو میتوان مشاهده کرد. با زدن گزینه Event Log می توان تمام رخدادهایی که بر روی سیستم مورد نظر رخ داده یا در حال وقوع است را مشاهده کرد. مثلا شما می توانید بدون اینکه به خود زحمت رفتن تا...
بالا