آموزش نصب دایرکت ادمین

  1. ROOT1

    آموزش نصب دایرکت ادمین directadmin

    برای نصب دایرکت ادمین به ترتیب دستورات زیر رو وارد کنید: کد: yum install gcc* -y کد: yum install flex -y کد: yum install make -y کد: wget http://www.directadmin.com/setup.sh کد: chmod 777 setup.sh کد: ./setup.sh بعد از اجرای دستور نصب، از شما Client ID...
بالا