آموزش نصب ماژول soap بر روی دایرکت ادمین directadmin

  1. ROOT1

    آموزش نصب ماژول Soap بر روی دایرکت ادمین DirectAdmin

    ابتدا برای ویرایش فایل configure.php5 دستور زیر را وارد کنید: کد: nano /usr/local/directadmin/custombuild/configure/ap2/configure.php5 برای فعال کردن ماژول soap خط زیر را بعد از ./configure \ اضافه کنید. کد: --enable-soap \ سپس فایل رو Save کرده و PHP رو دوباره build کنین: کد...
بالا