آموزش sql server (قسمت اول و دوم ) سوم و چهارم هم اضافه شد

  1. ROOT1

    آموزش SQL Server (قسمت اول و دوم ) سوم و چهارم هم اضافه شد

    مفاهيم ابتدائي مقدمه :* كاربرد روز افزون بانك اطلاعاتي SQL مرا بر آن داشت تا مطالبي هر چند كوتاه جهت خوانندگان محترم سايت تهيه نماييم. قبلا از هر چيز لازم به ذكر است كه مطالب ذيل در حد آشنايي بوده و دوستا براي دستيابي به تكنيكهاي بيشتر مي بايست از كتابهاي مرجع و Book online خود SQL Server...
بالا