آموزش تصویری اوراکل 11

  1. ROOT1

    آموزش تصویری اوراکل 11

    تاریخچه اوراکل 1978 : شرکت Relational Software Inc که بعدا اوراکل نامیده شد تاسیس شد 1978 : اوراکل version 1 تحت RSX در PDP-11 با حداکثر حافظه 128KB اجرا شد (بر اساس زبان اسمبلی نوشته شد) اوراکل Version 1 به شکل رسمی معرفی شد 1980: اوراکل Version 2 اولین بانک اطلاعاتی رابطه ای با استفاده...
بالا