آموزش تصویری تنظیم dhcp relay agent در لینوکس

  1. ROOT1

    آموزش تصویری تنظیم DHCP Relay Agent در لینوکس

    DHCP Relay Agent (dhcrelay) درخواست هایی که از سابنت بدون DHCP سرور میآید را به DHCP سرور های سابنتهای دیگر که ما مشخص کرده ایم بازپخش میکند. دلیل استفاده از DHCP Relay Agent اینست که روتر Broadcast را از خود عبور نمیدهد و DHCP clientها برای گرفتن IP از Broadcast استفاده میکنند پس برای حل این...
بالا