آموزش ویژه تنظیمات عملکرد آپاچی

  1. ROOT1

    آموزش ویژه تنظیمات عملکرد آپاچی

    تنظیم مهلت آپاچی اتمام گرفتن پشتیبان از فایل و تنظیمات First backup cp /etc/httpd/conf/httpd.conf /etc/httpd/conf/httpd.bkup.kb-246.1 باز کردن httpd.conf و و جستجو و پیدا کردن قوانین تایم اوت (صف) vi...
بالا