آموزش xen

  1. ROOT1

    آموزش xen

    بدون توضیح اضافه میریم سر کارمون دو مدل پارتیشن بندی برای نصب زن وجود داره که که بهتره بدید دیتاسنتر پارتیشن بندی کنه کد: 1 - 200 MB EXT3 /boot 2 - 20 Gb EXT3 / 3 - 10 GB Swap 4 - End Of Space ( Linux LVM ) 1 - 200 MB EXT3 /boot 2 - 20 Gb EXT3 / 3 - 10 GB Swap 4 - Available Space - FREE...
بالا