محافظ امنیتی cphulk در whm & cpanel

  1. ROOT1

    محافظ امنیتی Cphulk در WHM & CPanel

    سیستم ضد brute force برای کنترل پنل Cpanel میباشد،که در صورت اشتباه وارد شدن رمز تا زمان مشخصی از ورود فردی با ip مشخص به cpanelجلوگیری میکند.در صورتی که شما برای ورود به WHMبا پیغام زیر ربرورو شدید میتوانید مراحل زیر را دنبال کنید تا مشکل برطرف شود: This account is currently locked out...
بالا