محدود کردن پهنای باند badnwidth management

  1. ROOT1

    محدود کردن پهنای باند - Badnwidth Management

    محدود کردن پهنای باند - Badnwidth Management یکی مهمترین کارهایی که مدیران شبکه برای ارائه سرویسها به کاربران و زیزمجموعه های خود انجام می دهند محدود کردن پهنای باند مصرفی است . با استفاده از سیستم عامل ها دستگاه های سخت افزاری و نرم افزار های مختلفی این کار قابل انجام است. در اینجا ما به...
بالا