معنای کلمات کتداولی که میشنوید

  1. ROOT1

    مفاهیم بنیادین شیء گرایی ,معنای کلمات کتداولی که میشنوید

    مفاهیم بنیادین شیء گرایی ,معنای کلمات کتداولی که میشنوید معنای کلمات کتداولی که میشنوید معنای کلمات متداولی که معمولا دات نت کار ها خواهند شنید. مخصو.صا تازه کار های عزیز 1 ) CLR مخفف : Common Language RunTime معنا : محیط زمان اجرای برنامه های دات...
بالا