معرفی مقالات و لینکهای مفید درباره interbase و firebird

  1. ROOT1

    معرفی مقالات و لینکهای مفید درباره Interbase و Firebird

    در این تاپیک سعی می کنیم که منابع و وب سایتهای مفید را برای یادگیری Interbase و Firebird معرفی کنیم. همچنین سعی می شود که نکات کاربردی هم بررسی شود. با توجه به این که سیاست اصلی در نسخه های آیندهدلفی برنامه نویسی cross-platform است، این تاپیک را برای آموزش دیتابیس های cross-platform (فقط...
بالا