معرفی و توضیح گزینه های مهم در whm

  1. ROOT1

    معرفی و توضیح گزینه های مهم در whm

    Setup Remote Access key این گزینه یک کد امنیتی جهت استفاده از WHM بدون دسترسی مستقیم تولید می کند. از این کد معمولا در نرم افزارهای صورت حساب آنلاین و ... استفاده می شود. Services Status این گزینه وضعیت سرویس های سرور را نشان می دهد. رنگ سبز به معنی وضعیت مناسب و رنگ زرد به معنی وضعیت...
بالا