نصب برنامه در دبین (debian)

  1. ROOT1

    نصب برنامه در دبین (Debian)

    نصب بسته ها بصورت خودکار : برای نصب بسته ها بصورت خودکار با رعایت وابستگی ها ۲ حالت وجود دارد : 1-از روی CD یا DVD که با دستور apt-cdrom براحتی میتوان CD یا DVD ها را به سیستم معرفی کرد. بعد از اجرای این دستور از شما خواهد خواست که تک تک CD ها را در داخل CD-ROM بگذارید و به سیستم معرفی...
بالا