نصب configserver modsecurity control (cmc) !

  1. ROOT1

    نصب ConfigServer ModSecurity Control (cmc) !

    ConfigServer ModSecurity Control یا همون CMC یک پلاگین مدیریت زیر نظر گروه configserver.com یعنی همون گروهی که پلاگین CSF را درست کردن هست که مناسب جهت مدیریت ماژول security یعنی همون Mod_Security خودمان هست امکانات این پلاگین همانند توضیحات سایت سازنده: 1) نمایش اخطار ها یا بهتر بگم log های...
بالا