نصب فایروال و یک سری افروزنه های مورد نیاز cpanel

  1. ROOT1

    نصب فایروال و یک سری افروزنه های مورد نیاز cpanel

    نصب فایروال و یک سری افروزنه های مورد نیاز اول اتصال به SSH بعد : کد: nano rahman.sh کد: کد: #!/bin/bash wget http://www.configserver.com/free/csf.tgz tar -xzf csf.tgz cd csf sh install.sh cd .. wget http://www.configserver.com/free/cmc.tgz tar -xzf cmc.tgz cd cmc/ sh...
بالا