نصب و راه اندازی intervlan routing و vlan در لینوکس

  1. ROOT1

    نصب و راه اندازی InterVLAN Routing و VLAN در لینوکس

    نصب و راه اندازی InterVLAN Routing و VLAN در لینوکس VLAN مدیریت آسان تر ، امنیت بیشتر ،کارایی و بهره وری افزون تری را به شبکه و مدیریت ما اعطا می کند.دلیل و توجیه استفاده از VLAN بنا به نیاز و طراحی شبکه متغییر است .VLAN در تعریف ساده تقسیم شبکه موجود به چندین شبکه...
بالا