نصب zend optimizer بر روی cpanel linux

  1. ROOT1

    نصب Zend Optimizer بر روی CPanel Linux

    توضیح کوتاه در مورد Zend Optimizer : این ماژوال وظیفه اش اجرا و خواندن اسکریپت هایی است که با zend کد شده باشد. که اکثر اسکریپت ها از این طریق برنامه نویسی میشوند. برای نصب وارد SSH شده و دستورات زیر را به ترتیب وارد کنید: /scripts/installzendopt service httpd restart
بالا