نحوه فعالسازی register_global

  1. ROOT1

    نحوه فعالسازی register_global

    برای فعال نمودن register_globals این خط کد را در فایل .htaccess هاست خود قرار دهید : suPHP_ConfigPath /usr/local/lib/register_globals
بالا