نحوه نصب logwatch

  1. ROOT1

    نحوه نصب Logwatch

    نحوه نصب Logwatch جهت نصب Logwatch شما می توانید از محیط ترمینال ( SSH ) دستور زیر را وارد نمایید. yum -y install logwatch با دستور بالا Logwatch بر روی سرور شما نصب می شود و تنظیمات مربوطه به صورت جهت ارسال گزارش روزانه توسط Cron در مسیر /etc/cron.daily تنظیم می شود. جهت تنظیمات...
بالا