نحوه راه اندازی و تنظیم کردن nttacplus

  1. ROOT1

    نحوه راه اندازی و تنظیم کردن NTTacPlus

    ابتدا مختصری در باره نرم افزا NTTacPlus : NTTacPlus یک نرم افزار تحت سرور برای کنترل و مدیریت شبکه از طریق پروتکلهای استاندارد +TACACS و RADIUS میباشد.این برنامه مدل Authentication, Authorization, Accounting) AAA) را اجرا میکند : Authentication : تشخیص کاربر (معتبر بودن نام کاربری، رمز...
بالا