نحوه restore کردن backup در lxadmin

  1. ROOT1

    نحوه restore کردن backup در LXAdmin

    نحوه restore کردن backup در LXAdmin من با استفاده از کنترل پنل LXAdmin از سایتم Backup گرفتم . چطور می توانم Backup را Restore کنم ؟ برای حل مشکل به مقاله زیر دقت کنید. در کنترل پنل Kloxo یا Restore LXAdmin کردن Backup ها از 2 طریق امکان پذیر است که 2 طریق نیز در این مقاله شرح داده می شود...
بالا