نحوه پروتکت کردن اطلاعات دومین

  1. ROOT1

    آموزش مخفی کردن اطلاعات whois و نام ثبت کننده دامنه در resellerclub

    آموزش مخفی کردن اطلاعات whois و نام ثبت کننده دامنه در resellerclub Privacy Protection را تیک بزنید 1Login to your Control Panel, search for the domain name and proceed to the Order Details view 2.Click the Privacy Protection link 3.Here...
بالا