نحوه تنظیم ساعت و تاریخ در سرور مجازی xen

  1. ROOT1

    نحوه تنظیم ساعت و تاریخ در سرور مجازی xen

    ) به محیط خط فرمان (Shell) لاگین کنید. 2) تنظیم ساعت برای سرور مجازی بایستی مستقل از سرور اصلی انجام پذیرد و لذا این امکان بایستی در سرور فعال باشد. جهت اطمینان از این موضوع، فرمان زیر را اجرا نمایید. [email protected] [/home]# cat /proc/sys/xen/independent_wallclock 3) چنانچه نتیجه "0" بود، به این...
بالا