oversell چیست؟

  1. ROOT1

    OverSell چیست؟,OverSell چیست؟

    OverSell چیست؟ OverSell در حقیقت به معنای فروش بیش از اندازه می باشد. این کار در زمینه خدمات وب می تواند به صورت های مختلف باشد. به عنوان مثال در میزبانی وب؛ شخصی یا مجموعه ای اقدام به خرید نمایندگی میزبانی وب لینوکس میکند. با پرداخت هزینه بیشتر از خریدار تقاضا می کند تا امکان...
بالا