packet sniffing در میکروتیک

  1. ROOT1

    Packet Sniffing در میکروتیک

    Packet Sniffing در میکروتیک packet sniffing چيست ؟ يکی از قديمی ترين روش های سرقت اطلاعات در يک شبکه ، استفاده از فرآيندی موسوم به packet sniffing است . در اين روش مهاجمان از تکنيک هائی به منظور تکثير بسته های اطلاعاتی که در طول شبکه حرکت می کنند ، استفاده نموده و در ادامه با آناليز...
بالا