pppoe client

  1. ROOT1

    تنظیمات اولیه میکروتیک (تنظیم IP address , DNS , Default Gateway , Time & Date , PPPoE Client , DHCP Client )

    تنظیمات اولیه میکروتیک (تنظیم IP address , DNS , Default Gateway , Time & Date , PPPoE Client , DHCP Client ) در این آموزش به نحوه تنظیمات اولیه یک سیستم میکروتیک برای اتصال به شبکه پرداخته خواهد شد.این تنظیمات عبارت اند از : 1-تنظیم آدرس IP در میکروتیک برای تنظیم آدرسIP در صورت داشتن...
  2. ROOT1

    نصب و راه اندازی ارتباط PPPoE برای سرویس ADSL در لینوکس بهمراه آموزش تصویری

    نصب و راه اندازی ارتباط PPPoE برای سرویس ADSL در لینوکس بهمراه آموزش تصویری نصب و راه اندازی ارتباط PPPoE برای سرویس ADSL در لینوکس بهمراه آموزش تصویری برای راه اندازی سرویس ADSL سمت مشتری ، در کلیه سیستم عامل ها و دستگاه ها نیاز به ارتباط از نوع PPPoE می باشد که برای این منظور...
بالا