چرا و کی باید از کلاس stringbuilder به جای string استفاده کنیم ؟

  1. ROOT1

    کار کردن با انواع داده ها,چرا و کی باید از کلاس StringBuilder به جای string استفاده کنیم ؟

    کار کردن با انواع داده ها,چرا و کی باید از کلاس StringBuilder به جای string استفاده کنیم ؟ چرا و کی باید از کلاس StringBuilder به جای string استفاده کنیم ؟ آبجکتهای string در دات نت immutable (غیرقابل تغییر) هستند :*به این معنا که پس از مقدار گرفتن،...
بالا