راه اندازی dhcp server بر روی روتر ها و سوییچ های سیسکو

  1. ROOT1

    راه اندازی DHCP Server بر روی روتر ها و سوییچ های سیسکو

    بر روی هر یک از تجهیزاتی که از پروتکل TCP/IP پشتیبانی می کنند به ۲طریق می توان IP Address تنظیم کرد. Static Dynamic حتما تمامی خوانندگان با روش static آشنایی دارند. همان روش وارد کردن آدرس ها بصورت دستی. این روش را به دلایل زیادی نمیتوان همیشه به کار بست. به عنوان مثال وقتی شما یک شبکه...
بالا