راهنما برای برنامه نویسان postgresql

  1. ROOT1

    راهنما برای برنامه نویسان PostgreSQL

    در این بخش از راهنما به توضیح برنامه نویسی واسط سمت کارخواه وکتابخانه هایی که برای زبانهای مختلف پشتیبانی می شوند،خواهیم پرداخت. 1.کتابخانه Libpq-c Libpq یک واسط برنامه نویسی کاربردی زبان C برای PostgreSQL می باشد.Libpq یک مجموعه از روالهای کتابخانه ای می باشد که به برنامه های Client اجازه...
بالا