راهنمای جامع راه اندازی nat در لینوکس

  1. ROOT1

    راهنمای جامع راه اندازی nat در لینوکس

    SNAT=Source Address Transtlation DNAT=Destination Address Transtlation راه اندازی SNAT با iptables SNAT یکی از پرکاربردترین انواع nat با iptables بدلیل نوع توپولوژی مورد استفاده میباشد. برای نمونه سناریو زیر را مورد بررسی قرار می دهیم : سیستم ها با رنج آدرس 192.168.1.0/24 در...
بالا