گرفتن فول بکاپ هر شب از سایت و انتقال به هاست دیگر

  1. ROOT1

    راهنمای گرفتن فول بکاپ ( خودکار - هر شب ) از وبسایت + انتقال آن به میزبانی دیگر

    راهنمای گرفتن فول بکاپ ( خودکار - هر شب ) از وبسایت + انتقال آن به میزبانی دیگر راهنمای گرفتن فول بکاپ ( خودکار - هر شب ) از وبسایت + انتقال آن به میزبانی دیگر با کمک این راهنما میتوانید هر شب از وبسایتتان فول بکاپ گرفته آن را به میزبانی دیگر ( FTP ) انتقال دهید ...
بالا