روش ساخت dns اختصاصی

  1. ROOT1

    روش ساخت dns اختصاصی

    ابتدا وارد پنل بشید و روی گزینه ی childe name server کلیک کنید سپس فیلد اول را ns1 وارد می کنید و فیلد دوم را ایپی سرور را وارد می کنید و گزینه ذخیره رو میزنید بعد از این کار دوباره تو فیلد اول می نویسیم ns2 و تو فیلد دوم ادرس ایپی را وارد می کنیم و گزینه ذخیره را میزنیم دقیقا مانند مرحله...
بالا