ساخت اکانت نمایندگی در ibsng

  1. ROOT1

    ساخت اکانت نمایندگی در IBSng

    ادمین جدید تعریف کنید و پرمیشن های زیر را براش ادد کنید add new user get user information change user credit see online user change normal atribiute change user atribute access all group
بالا