ساختار فیبرنوری fiber optic structure

  1. ROOT1

    ساختار فیبرنوری Fiber Optic Structure

    ورود فیبر نوری به عرصه شبکه کمکی بزرگ در راستای پیاده سازی بسترهای، قوی و پایدار شبکه است. از آنجا که روز به روز نیاز کاربران بیشتر می شود دیگر کابلهای به هم تابیده Twisted Pair)) UTP جوابگوی بستر های عظیم شبکه نیست و جای خود را به فیبر نوری میدهد. اگر بخواهیم به طور روشن و واضح فیبر نوری...
بالا