آشنایی با mod_security

  1. ROOT1

    آشنایی با mod_security

    اجرا کردن نرم*افزارهای تحت وب ممکن است شبیه بازی کردن بازی رولت روسی باشد. با اینکه رسیدن به یک سطح امنیتی بالا روی وب در تئوری ممکن است، ولی در جهان واقعی همیشه یک نقطه ضعیف وجود دارد. تنها یک لغزش و خطا در کد کافی است تا حمله کنندگان را قادر سازد تا به اطلاعات شما دسترسی پیدا کنند. اگر شما...
بالا