سرگرمی های ترمینال ابونتو

  1. ROOT1

    سرگرمی های ترمینال ابونتو

    سرگرمی های ترمینال ابونتو نکته: برای اجرای دستوراتی که علامت * دارند باید به اینترنت متصل باشید. دیدن فیلم جنگ ستارگان در ترمینال* telnet towel.blinkenlights.nl گپ کردن (چت؟) با یک ربات* telnet the-funk.net 7000 چاپ یک متن به صورت کد های اسکی...
بالا