سرویس محاسبات ابری یا cloud computing چیست؟

  1. ROOT1

    سرویس محاسبات ابری یا Cloud Computing چیست؟

    محاسبات ابری یا Cloud مدتهاست که در محدوده فن آوری اطلاعات خود نمایی میکند اما اکنون قصد دارد جای پای خود را در حیطه تجاری محکم نماید.به گزارش خبرنامه کامپیوتر و وبwww.PcWebPaper.com از بی بی سی، برایان به عنوان رئیس ارشد اطلاعات شرکتی که به ارائه سرویسهای تجاری میپردازد، بدنبال نیروی کاری...
بالا