ست کردن ip در میکروتیک

  1. ROOT1

    ست کردن ip در میکروتیک

    [email protected] : ip address [email protected] : ip address > add address=192.168.1.2 netmask=255.255.255.0 interface : ether1 [email protected] : ip route [email protected] : add dst-address=0.0.0.0 gateway=192.168.1.1
بالا