کتاب آموزش delphi & mysql

  1. ROOT1

    کتاب آموزش Delphi & MySQL

    از این رو که من تو زبان های Native سراغ دلفی رفتم و زبان های تحت وب به سراغ PHP و زوج آن MySQL و به علت مزیت های MySQL نسبت به MsSQL تصمیم گرفتم که کتابی به زبان فارسی در این باره جمع آوری کنم و در اختیار دوستان قرار بدم و مهم ترین دلیل من برای استفاده MySQL جدای از انعطاف پذیری آن در...
بالا