تضمین آنکه چطور با یک آبجکت حتما از حافظه خارج (dispose) شود

  1. ROOT1

    مفاهیم بنیادین شیء گرایی,تعاریف، اشیاء و کلاسها,تضمین آنکه چطور همیشه پس از اتمام کار با یک آبجکت حتما از حافظه خارج (dispose) شود

    مفاهیم بنیادین شیء گرایی,تعاریف، اشیاء و کلاسها,تضمین آنکه چطور همیشه پس از اتمام کار با یک آبجکت حتما از حافظه خارج (dispose) شود تضمین آنکه چطور همیشه پس از اتمام کار با یک آبجکت حتما از حافظه خارج (dispose) شود عادت کنید که همیشه از using استفاده...
بالا