تفاوت فايروال هاي نرم افزاري با فايروال هاي سخت افزاري

  1. ROOT1

    تفاوت فايروال هاي نرم افزاري با فايروال هاي سخت افزاري

    تفاوت فايروال هاي نرم افزاري با فايروال هاي سخت افزاري الف: سرعت فایروال های سخت افزاری به مراتب بیشتر از نوع نرم افزاری آن میباشد. فایروال سخت افزاری یک عنصر مجزا در شبکه است و لذا از CPU داخلی خودش استفاده میکند در صورتی که فایروال نرم افزاری CPU کامپیوتر را به کار میگیرد و سرعت عملکرد...
بالا