تغییر دادن operation master

  1. ROOT1

    تغییر دادن Operation master

    برای اینکه سرور شماره 2 را به سرور اصلی یا همان master بهتر است کارهای زیر را انجام دهید: 1-اگر سرورهای 1و2 دو تا کارت شبکه دارند یکی از آنها را Disable کنید یعنی بر روی هر سرور فقط یک کارت شبکه وجود داشته باشد. 2-IP های دو سرور را در یک رنج بدهید و Gateway یکی را IP دیگری قرار دهید. 3-اگر DNS...
بالا