تغییر رمز system در ibsng

  1. ROOT1

    تغییر رمز system در IBSng

    تو بعضی موارد اتفاق میفته که رمز سیستم IBSng رو فراموش میکنید. با دستور زیر از طریق ترمینال میتونید مجدداً رمز عبور تعیین کنید. کد: /usr/local/IBSng/scripts/setup.py
بالا