(تنظیم ip address

  1. ROOT1

    تنظیمات اولیه میکروتیک (تنظیم IP address , DNS , Default Gateway , Time & Date , PPPoE Client , DHCP Client )

    تنظیمات اولیه میکروتیک (تنظیم IP address , DNS , Default Gateway , Time & Date , PPPoE Client , DHCP Client ) در این آموزش به نحوه تنظیمات اولیه یک سیستم میکروتیک برای اتصال به شبکه پرداخته خواهد شد.این تنظیمات عبارت اند از : 1-تنظیم آدرس IP در میکروتیک برای تنظیم آدرسIP در صورت داشتن...
بالا